Hiddo zit niet stil

Of alle 4800 vrienden van Hiddo Zuiderweg op Faceboek intussen zijn ingelicht, is onbekend, maar Hiddo Zuiderweg heeft zijn omslagfoto gewijzigd. Komkommerschaaknieuws wil er bij gebrek aan ander nieuws niet aan voorbij gaan en helpt graag een handje bij de verspreiding ervan.

Wij zagen deze in elk geval niet aankomen. Hiddo heeft er vast goede redenen voor. Je zou een kroontje kunnen zien in zijn nieuwe visitekaartje, wellicht om Amalia -die het momenteel bepaald niet makkelijk heeft- een hart onder de riem te steken. Verder was het bekend dat Hiddo graag met wit speelt, maar tien witte pionnen is een heel verrassend aantal.

Mogelijk is er nog meer over te zeggen, voor commentaar was Hiddo nog niet bereikbaar. We wachten nog even op de persmap, en zullen updates uiteraard zo snel mogelijk publiceren.

Uit de oude doos: Wim Krijnen drie duels geschorst

Het was april 2014 en Komkommerschaaknieuws stond nog op de site van toen nog Schaakclub Groningen. Maar na afgelopen week actueler dan ooit….

De tuchtcommissie van de Nosbo heeft in een spoedzitting Schaakclub-Groningen-voorzitter Wim Krijnen een schorsing opgelegd van drie Nosbowedstrijden, waarvan twee voorwaardelijk.
Dit naar aanleiding van zijn gedrag afgelopen woensdag tijdens het Nosbokampioenschap. De ronde was koud een uur oud toen de zaal werd opgeschrikt door luidkeelse verwensingen. Weliswaar aan zijn eigen adres, maar de afspraak is al enige tijd dat Krijnen krachttermen achterwege laat of op zijn minst binnensmonds houdt.
Wat Krijnen precies geroepen heeft staat overigens niet vast. Getuigen spreken over “@^&$%%$!”, maar er zijn er ook die het houden op “*&@&)*&*!”. Om welk materiaalverlies het op zijn bord ging, is evenmin duidelijk, zeker is wel dat het om meer dan een los pionnetje draaide.
Krijnen heeft zich neergelegd bij de schorsing. “Ik kan wel in beroep gaan, en van alles beloven, maar de vraag is hoe geloofwaardig dat nog is.”

Meubelstuk ontbreekt op jaarlijkse kersttoernooi

Hoe graag had hij zijn partijtje meegeblazen, na twee jaar Covid-leed stond het weer teruggekeerde kersttoernooi in Groningen torenhoog op het verlanglijstje van semiprof en schaker-bioloog Edwin Zuiderweg.

ZIjn deelnames gaan terug tot So-on, tot Koop Tjuchem, tot Niemeijer -ware het niet dat hij toen nog niet geboren was-, tot mensenheugnis, ja tot vóór de oerknal, werd wel eens bij wijze van Witz gezegd.

Het lot besliste wreed anders. Werkzaam als Edwin tegenwoordig is in de IT-seector, bleek de bodem van de schaarse portie vakantiedagen hem toebedeeld al lang en breed bereikt. Zelfs de combinatie ’s morgens werken ’s middags schaken zat er niet in. Te veel touretappes gevolgd afgelopen zomer.

De organisatie overweegt een old-school krukje te plaatsen met daarop Edwins foto. Is hij er toch nog een beetje bij. En tussen 17 en 18 uur ’s middags zal er op adhoc-basis dagelijks een meet-and-greet zijn, als Edwin komt kijken hoe het zijn toernooi vergaat.

Excuses

Deze middag kregen de heren Erwin Kok, Alex van Huisstede en Russell Spears schaaktraining van Peter Bodewes. Opmerkelijk was dat de trainingsessie vooral in het teken stond van excuses. Allereerst bood de trainer zijn excuses aan omdat hij zijn pupillen nog steeds niet naar een hoger plan heeft weten te tillen. Ondanks alle inspanningen en bijeenkomsten kunnen de mannen nog immer niet mat zetten met enkel paard en loper en het bruggetje bouwen in de Lucena-positie wil ook maar niet beklijven. Bij geen van de drie participanten valt ook maar de geringste ratingstijging te bespeuren. Op hun beurt boden Erwin, Alex en Russell hun excuses aan omdat ze niet het beste uit zichzelf weten te halen en blijkbaar niet voldoende hun best doen. Russell stapte ook nog eens extra naar voren om op persoonlijke titel nogmaals zijn excuses aan te bieden aan Peter, omdat hij er altijd doorheen zit te kwekken met dat zware Engelse accent van hem. Hij beloofde ook beterschap en verklaarde plechtig dat een serieuze schaaktrainingsessie iets anders is dan een Engels theekransje.

De Tasman. Het Papendal van Groningen

De casus Niemann: Staunton opent eigen Hans-onderzoek

Lopende het FIDE-onderzoek naar Hans Niemann heeft schaakclub Staunton, uit Stad Groningen, nu zijn eigen onderzoek ingesteld naar de verrassende resultaten van sommige spelers in de interne. Wederom plopt de naam van Hans Serier op. Was het vorig jaar nog matchfixing waar men lucht van dacht te hebben gekregen, nu staat de digitale doping die de schaaksport de laatste tijd teistert ook in het Noorden volop in de schijnwerpers. Deze vorm van onsportief spel lijkt zich als een olievlek te vespreiden en daarmee helaas niet aan de lagere regionen voorbij te gaan.

Op de clubavond van 24 oktober jl zijn steekproefsgewijs de onderstaande cpl-getallen geregistreerd. ‘Cpl’ staat voor centi-pawn-loss. Het geeft het gemiddelde verlies weer, de punten die een speler per zet inlevert ten opzichte van de ‘perfecte’ zet; de zet die de sterkste enigines als beste beoordelen. Hoe lager dit getal, hoe sterker een speler heeft gespeeld.

Uitslagen 24/10 (selectie)
Van Putten – Serier 1/2-1/2
Vermeulen – Pellikaan 0-1
Gomez – Zuiderweg 0-1

Govert Pellikaan verkreeg in zijn nabij gelegen laboratorium, op basis van de partijnotaties, met behulp van de Lichess analysetool de volgende data:

Naam CPL
Hans Serier (1649)  28
Henk van Putten (2079) 32
Govert Pellikaan (1982) 34
Edwin Zuiderweg (1897) 42
 Pablo Gomez (1627) 56
 Frans Vermeulen (1889) 62

CPL tabel, steekproef Staunton 24-10-2022

Wat we zien is dat het lijstje min of meer de verwachtingen van professor Arpad Elo volgt, op twee dissonanten na. Frans Vermeulen had een beetje een offday, speelde zeker niet vals, en weet zich intussen ontslagen van alle verdere onderzoeken op dit vlak. Chapeau Frans!

Dit geldt echter niet voor Hans Serier. Al tijdens de partij schijnt zijn tegenstander een paar keer te hebben gedacht: “Joh maak nou eens een fout.” Deze kwam niet. De witspeler moest alle zeilen bijzetten.

Deze persoon met het hoogste W-We verlies van de avond – het verschil tussen de behaalde score ( W ) en de verwachte score op basis van het ratingverschil ( We ) – Henk van Putten, verklaart, desgevraagd: “Heb Hans niet zien opwippen tijdens de partij, maar op zijn voetenwerk heb ik niet gelet, stom. Trilplaatje in de zool, cameraatje in horloge, het is tegenwoordig natuurlijk allemaal een peulenschil en een hanslanger.. eh handlanger is zo gevonden”.

Hans (what’s in a name inderdaad) zal de komende weken extra in de gaten moeten worden gehouden. Bestuurslid E. Zuiderweg overweegt om bij de volgende bestuursvergadering al de aanschaf van een scanner op de agenda te zetten.

Zien we dit binnenkort ook op de clubavonden in Helpman?

Uitvaart Jan Schut loopt uit op reünie Noordelijke schakers

Jan, boven vanaf een wolk, zal zelf ook met verbazing hebben toegekeken hoe schakers massaal zijn uitvaart overnamen afgelopen vrijdag. Uiteraard was Jan ervan op de hoogte dat hij uit niet zo’n grote familie kwam; in een van de vele prachtige toespraken werd het nog gememoreerd. Maar dat de toeloop van schakers zo enorm zou worden dat wie niet op de hoogte was van wat er plaatsvond in het Dela uitvaartcentrum aan het Hoendiep, hier onvermijdelijk een schakersreünie in heeft gezien, het moet ook voor Jan een aangename verrassing zijn geweest.

Schaken, het was een van de grote hobby’s van deze sympathieke stille kracht achter de schermen, wiens software door iedere Netstand-gebruiker nog vaak herinnerd wordt als gebruiksvriendelijker, overzichtelijker, kortweg: beter. 

Ik droomde vannacht dat Jan intussen verrassend de leiding heeft genomen in een vierkampje met Gerard de Wit, Jeroen Groot en de ook boven weer door ten hemel schreiend veel schaakpech geplaagde Groẞmeister Frank van Indië.

Als laatste stille daad zorgde Jan Schut ervoor dat veel schakers elkaar weer zagen

Riooljournalistiek

Schaakclub Haren en speelzalen, het is geen gelukkig huwelijk. In zijn rijke geschiedenis speelde SC Haren al op vele locaties. Recent werden ze nog de dupe van het faillissement van Nescio, een hotel vlakbij de A28. Het inspireerde Komkommerschaak tot dit komkommertje: Haren is er klaar voor!

Vorig seizoen, na opheffing van de coronamaatregelen, raakte men in CBS de Borg verzeild, maar ook dat is onlangs met veel knallen en rookontwikkeling ten einde gekomen.

Reden voor Komkommerschaaknieuws om poolshoogte te nemen bij voorzitter Andreas Tasma, maar deze was niet genegen om ook maar een schijn van uitsluitsel te geven; anders dan: ‘een geschil over de staat van het gebouw’. De schaakclub was verantwoordelijk gesteld voor iets wat nadrukkelijk niet hun schuld was. Het leidde tot wilde gissingen. Een gat in de deur ter grootte van een scootmobiel? Twee evenwijdige moddersporen door de gangen? Een ingezakte liftvloer wellicht, met overduidelijke wielafdrukken?

Het detectivebureau dat wij inschakelden leverde snel en goed werk. Het bleek om een verstopte WC te gaan, met overstroming tot gevolg. Komkommerschaaknieuws is trots op deze riooljournalistiek!

Een rechtszaak dreigt nu, een ontlastende verklaring wordt door het bestuur van de schaakclub voorbereid. Zo is in alle stilte de afvoer al gecontroleerd op notatiebiljetten – met name verliespartijen van Harenspelers zouden bewijslast kunnen opleveren, die vlug verdonkeremaand diende te worden. Voor de hoorzitting is het slinkse idee opgeworpen om het requisitoir van de eisende partij te laten overstemmen door een luidgnuivende Ton Bontsema. Hoe het ook zij, (af)voer voor advocaten.

Of het eind goed al goed zal worden, is dus nog niet bekend, wel dat Haren een nieuw onderkomen heeft gevonden. Men is thans neergestreken in een uitvaartcentrum. Hoewel post-mortem of grafzet daar anders zullen klinken, toch niet eens zo’n gekke locatie, heel lawaaiig zal het er niet zijn. En de ironie wil zo dat geruchten dat Schaakclub Haren ten dode zou zijn opgeschreven, nu even zijn verstomd dankzij deze opmerkelijke verhuizing.

Schaakclub Haren kreeg zijn eigen toiletgate

5312

Nog niet veel schakers weten het, maar op een steenworp afstand van het Denksportcentrum op de Oliemuldersweg 47 bevindt zich tegenwoordig een heus nieuw wijkcentrum Bij Van Houten geheten. Het geval wil dat tijdens de laatste KNSB zaterdag van 12 maart gelijktijdig een Rommelmarkt werd georganiseerd in dat wijkcentrum. Fons van Hamond wist dat wel en ook dat voormalig schaker Michiel Meeuwsen daar de heerlijkste soepen kookt en dat Michiel daar ook met een kraampje met handel stond. Michiel wist Fons een prachtig cijferslot voor zijn fiets te verkopen voor het luttele bedrag van slechts 1 euro. Fons mocht het slot terplekke testen. “Kijk de code is 5312 en die cijfercombinatie moet je vervolgens wegdraaien en je fiets staat veilig”. Fons liep daarna weer terug naar het DSC om daar Erwin Kok tegen het lijf te lopen en vol trots toonde hij hem zijn nieuwe aanwinst. “Oh, zei Erwin dat is toch dat type slot dat je met 5312 open kunt krijgen?” Fons stond perplex, kan die man gedachtenlezen of zo en is hij paranormaal begaafd? Wim Krijnen kwam er ook nog bijstaan: “Ik ben een keer een tracking bike kwijt geraakt toen ik naar de Noordkaap fietste, zelfs in Lapland weten ze dat al die sloten code 5312 hebben”. Het lijkt erop dat Fons toch een beetje een kat in de zak heeft gekocht want nu het het Komkommerschaaknieuws heeft gehaald, weet in elk geval de halve Groninger Schaakwereld dat je zijn fiets mee kunt nemen met cijfercombinatie 5312. Maar eerlijk is eerlijk voor dat bedrag kun je met goed fatsoen ook niet verwachten dat je de enige codehouder bent van een dergelijk fietsslot. Michiel wacht overigens nog steeds op zijn euro, want Fons kocht het slot op de pof. 

(niet verder vertellen hoor maar Erwin was al bij Michiel thuis geweest en had het slot al gezien en hem was toen ook de cijfercombinatie verteld. Hoe Wim Krijnen het wist, is een groot raadsel)

Soortgelijk cijferslot met neutrale fabriekscode