Nieuwe nick Baudet uitgelekt

Iedere schaker die zijn TV-toestel afstemde op Jinek afgelopen dinsdag, en niet koos voor Op1, zal rond 1 uur 1″25 zijn oren hebben gespitst toen Thierry Baudet, door Eva aangesproken op zijn continue aandacht voor zijn telefoon (“Zit je te schaken?”), verleid werd tot uitspraken over zijn schaakniveau. Zonder blikken of blozen meldde hij “2000, ….eh momenteel wat gezakt naar 1800”.

Reden voor Kommerschaaknieuws om serieus onderzoek te verrichten naar het waarheidsgehalte van deze claim. Het weinig verhullende account thpbaudet is verdwenen op chess.com, maar zijn nieuwe handle blijkt henryphil te zijn. Baudets snelschaakrating, niet maatgevend maar toch wel richtingwijzend, heeft momenteel moeite om de 1300-barrière te slechten. 1800 lijkt een wat al te enthousiaste inschatting van de eigen bedrevenheid….

Edwin Zuiderweg twijfelt nog over een hernieuwd vriendschapsverzoek. De vorige keer interfereerde dat ongelukkigerwijze met het pardoes opheffen van het chess.com-account van Baudet.

Baudet liet ook nog weten beloofd te hebben (aan wie eigenlijk?) om zijn online schaaknaam niet aan de grote klok te hangen. Martijn Koning trachtte hem nog wel uit de tent te lokken, maar faalde daarin. Het kan goed zijn dat Loek van Wely (handle: King Loek) hoogstpersoonlijk de bekendmaking daarvan gevetood heeft, Loek zal drommels goed weten wat zijn partijleider (niet) waard is op de 64 velden. En dat is niet direct een selling point voor Forum voor Democratie…

Jinek ontlokte Baudet uitspraken over zijn schaakkracht, uitgedrukt in ratingpunten.
Zelf is ze in een even moeizaam gevecht verwikkeld, maar dan om kijkcijfers.

Leermomentje

Peter Bodewes heeft zijn vertrek bij de Spassky’s bekend gemaakt. Hij ziet terug op bijna tien prachtige schaakjaren, maar kiest thans voor één of meer tussenjaren. De teamleider van de Spassky’s reageert berustend: “We zijn bij zijn komst indertijd vergeten een clausule in zijn contract op te nemen die een plotseling vertrek minder aantrekkelijk zou hebben gemaakt. Zevenhonderd miljoen euro zou de pijn bij ons zeker verzacht hebben. Iets minder dan dat ook nog wel. Een leermomentje.”
Een vaste waarde verlaat de Spassky’s 

Wim van Beersum vervalst de geschiedenis

Allereerst wat welgemeende reclame voor het monnikenwerk dat Wim van Beersum en Govert Pellikaan hebben verricht voor het EP-archief, dat thans is te vinden op https://www.groningercombinatie.nl/en-passant/  (Het Unitasnieuws-archief was er al eerder.)

Govert deed de techniek, hetgeen zijn weerslag vindt in de vernieuwde website. Wim deed (het leeuwendeel van) het scanwerk, als mijn bron de waarheid spreekt. Ze waren al lange tijd bezig.

Toen ik hierover vernam, moest ik meteen terugdenken aan mijn redactieperiode bij En Passant, ruim dertig jaar geleden. Tijdens mijn eerste studentenjaar was ik vanaf het januarinummer in 1989 toegetreden tot het vierkoppige team: Koos Stolk, Hiddo Zuiderweg, Edgar Schoonhoven en ik.

Het laatste nummer van het seizoen 1988-1989 zetten Edgar en ik op een zonnige zondagmiddag in juni samen in elkaar, de andere twee redactieleden waren verhinderd. Eigenlijk waren wij te onervaren om alleen het clubblad in elkaar te zetten. Maar we hadden niet eens heel erg tegengesputterd, want hoe moeilijk kon het nou zijn?

Men moet het volgende weten: Een clubblad maken was in die tijd vooral knippen en plakken. De stukjes kwamen veelal getypt binnen, of soms zelfs handgeschreven, dan moest je ze overtypen. Verder waren er ‘masterkopiëen’ waarvan je steeds weer nieuwe exemplaren moest maken. Die verknipte je dan tot de essentie. Bijvoorbeeld het woordje ‘En Passant’ voorop. Ook was het zo dat op zondag àlle winkels in Groningen potdicht zaten en dat de maandagmorgen-deadline bij de RCG aan de A-straat keihard was, indien je meer dan 200 clubbladen op dinsdagavond wilde kunnen vervoeren naar de Atoomweg (PBC), waar Schaakclub Groningen, een van de (zo niet: de) grootste clubs van Nederland in die tijd, clubavond hield.

Het volgende gebeurde: mijn collega-redacteur had de plastic map met masterkopieën en kopietjes daarvan weliswaar van Hiddo ontvangen, maar pas op die zondagmiddag ontdekten we tot onze schrik dat er iets cruciaals ontbrak: Het woord En Passant voor de voorkant. De laatste (master!)kopie daarvan was voor het vorige nummer verknipt en we wisten met geen mogelijkheid hoe dat nog te fiksen op die zondag. Ten slotte hebben we dat maar, ongetwijfeld tot verbijstering van Wim van Beersum (Wim heeft nu eenmaal de kwaliteitslat een stukje hoger liggen dan dat), met de hand geschreven, met een zwarte markerstift. Nou dat was te zien: https://www.groningercombinatie.nl/eparchief/EP26.11.pdf

De credits, indien al van toepassing, gaan overigens naar Edgar. Als ik had moeten schrijven dan was het nog een stukje erger geworden, want op zulke momenten ontbreekt het mij nogal aan een vaste hand. Een blamage vond ik het.

Dit, en nog een paar andere zaken, het leidde enige tijd later tot een manifest van de hand van Van Beersum met puntsgewijs een opsomming van hoe de En Passant weer een wat verzorgder uiterlijk zou kunnen krijgen. Ik ben vergeten of dat in het clubblad zelf is gepubliceerd, mogelijk ook kreeg de redactie het in briefvorm toegespeeld.

Terug naar het inscannen van al die oude clubbladen. Wim doet dat grondig en precies. Wat zou hij gaan doen met deze sterk van alle andere omslagen afwijkende voorkant? Het was een vraag die onmiddellijk postvatte bij mij.

Ik had er een goede fles wijn om willen verwedden dat een digitale reparatie niet zou uitblijven. Sterker nog, als iemand mij verteld zou hebben dat het hele project slechts diende om deze schandvlek in de geschiedenis van En Passant uit te poetsen, ik zou het idee zeker niet onmiddellijk als belachelijk verworpen hebben.

Geduldig wachtte ik af…. totdat afgelopen week Govert annonceerde dat het EP-archief, voor zover in papieren vorm aanwezig, gescand en wel op de site stond. Ik geef toe: er was teleurstelling bij mij toen ik constateerde dat de handgeschreven letters intact waren gelaten en on-opgekalefaterd op nummer 26.11 prijkten. Er was niet in de beste Sovjettraditie weggeretoucheerd. Had Wim onraad geroken? Hij kent mij langer dan vandaag en het kan zijn dat ik me tegen deze of gene al eens versproken had wat betreft mijn meer dan gewone interesse in het EP-archief.

Maar toen schoot me opeens wat anders te binnen. De lezer moet nog iets weten. Diagrammen werden in die tijd met een BASIC-programma uitgeprint, ook weer geprogrammeerd door wie-anders-dan-Wim-van-Beersum. Dat ging niet snel, pixeltje voor pixeltje. Desbetreffende matrixprinter, een STAR-LC10,  stond bovendien ten burele van Koos Stolk, niet aanwezig op die zondagmiddag.

In een van de van te voren aangeleverde diagrammen zat een koe van een fout, die ook al niet meer hersteld kon worden: er ontbrak een zwart paard op f6 in diagram 1, op bladzijde 27. Dit paard, waarde lezer, is met dezelfde zwarte marker op diezelfde middag op het diagram gefrommeld:

diagram-vlek-recht

En Passant 26.11, juni 1989, blz. 27, diagram 1, origineel

Een soort Rorschach-vlek, what’s in a name?
(“Nou psychiater, ik zie daar een paard in.”)

Dat echter ging Van Beersum wel te ver. Dit was zeker niet de kwaliteit die hij, op welke manier ook, in verband wilde zien gebracht met zijn legendarische diagrammenprogramma. Kijken we in zijn scan, dan zien we geen vlek meer, doch een volbloed zwart paard zonder enig gebrek, vermoedelijk van een naburig diagram geleend:

En Passant 26.11, juni 1989, blz. 27, diagram 1, versie Van Beersum (2020)

Wim van Beersum vervalste dus wel degelijk de geschiedenis! Maar zonder mijn goede geheugen voor volstrekt onbeduidende details was hij nooit tegen de lamp gelopen.

Die Wim. Wat mij betreft vervangt hij de letters voorop En Passant 26.11 ook nog even. Hij is er nu toch al gloeiend bij.

Black Pawns Matter

Er komt een verbod op het Marshall-gambiet, het Lettisch en Albins tegengambiet. Dat heeft de FIDE vrijdag bekend gemaakt. In de talkshow M. werd verheugd gereageerd op het besluit. Gambieten waarin wit vrijwillig afstand doet van een van zijn pionnen blijven wel toegestaan. Dit werd verder niet toegelicht.

De komkommerschaaknieuwsredactie wil zijn hersenen er maar niet te veel over pijnigen. Negerzoenen zijn al heel lang uit de schappen, blanke vla bleef gewoon te koop. Prima om Zwarte Piet door de Roetveegpiet te vervangen, echter in onze jeugd was Piet slechts zwart door de schoorsteen waar hij steeds weer doorheen moest kruipen….andere beelden hadden we er al niet bij. Komkommerschaak stond 100% achter de roetveegpion. Ook aan een politiek voorstel dat op een ander vlak gelijkheid nastreefde, gaven we de aandacht die het toekwam.

Maar moet Dixieland nu echt als muzieksoort verboden worden, omdat het om zuiver blanke jazz gaat? En African-American music dan? Daar horen we niemand over. Dat is juist puur zwart toch? Welke scènes uit films van Tarantino overleven nog de kniptafel? Humor maakt vaak gebruik van stereotyperingen en juist door iets uit te vergroten wordt het grappig. Shakespeare kan ook wel inpakken, als je de Joodse koopman in The Merchant of Venice gaat analyseren, of Othello op de meetlat van racisme legt.


Wordt juist door eenzijdige aandacht niet het tegenovergestelde bereikt van wat beoogd wordt? Het ging toch uiteindelijk om gelijkheid?

Rimpelloos

Komkommerschaaknieuws wordt trouw gelezen, bewijzen de statistieken. Al jarenlang ligt het bezoekersaantal stabiel rond de 500 visits per maand. Maar veel stof doet de site niet opwaaien. “Slappe hap, non-nieuws over een deur die ergens een paar tellen is open blijven staan” aldus Jaap Ham, lokaal paparazzo annex brulboei. In zijn eigen stukjes vliegt hij er wel geregeld met gestrekt been in. Wat zeker al eens tot tumult heeft geleid en zelfs tot aftredende bestuursleden.

Nu is dat niet zo’n kunst, herrie schop je soms makkelijker wel dan niet, maar in geval van Komkommerschaaknieuws blijkt er sprake van een zeer invoelende redactie. Sommige artikelen staan er slechts zeer kort op, als ze er wegens protesten weer vliegensvlug worden afgehaald. Het moet voor iedereen leuk blijven, is het adagium. Uit de losse pols wat voorbeelden van geschrapte verhalen: Fons en het momentum, Nosbowedstrijd bij kaarslicht en Clubkampioenschap geannuleerd in bad bij oud-voorzitter.

Ook dit werd dus weer een slap stukje, dat voor weinig reuring zal gaan zorgen.

Een redactieraad kent Komkommerschaaknieuws niet,
wel veel lezers die hun mening laten horen.

TFSOE voorkomt komkommertje

Enthousiast mailde komkommerredacteur Michiel Meeuwsen vanmorgen zijn collegaredacteur Henk van Putten: hij had een leuk idee voor een komkommertje. Door de verbouwing van zijn woning (klimaatakkoord!) moest hij die met gehoorbescherming om de oren opschrijven, maar het kwam eraan.

Op het puntje van mijn stoel wachtte ik af, maar de douche was koud. Een tussentijds telefoontje van Andreas Tasma, ook wel The Fastest Scoot On Earth, van meer dan een uur deed het idee als poedersneeuw voor de lentezon verdwijnen. Hij was er weer helemaal uit, luidde het laatste teleurstellende bericht daarnet…. TFSOE, aan de telefoon is hij toch beduidend minder snel.

Jammer! Nu blijft het gissen. Ging het wellicht weer over Edwin Zuiderweg, wiens wachtwoord vorige week door internetcriminelen gehackt werd, die daardoor onder zijn naam konden schaken op Lichess…. “Waarschijnlijk dan beschamend slecht” zo meldde Edwin nadat de dreiging geweken was.  Net op tijd wijzigde hij zijn wachtwoord en zo kroop hij door het oog van de naald. Je moet er ook niet aan denken wat deze lieden in zijn naam in de chat hadden kunnen melden. Of ging het over Erwin Kok, die dit weekend met zijn elektrische heggenschaar een verlengsnoer doormidden maaide…..met een enorme kortsluiting tot gevolg? Bleek de sleutel van de meterkast van zijn nieuwe woning ook nog eens zoek te zijn. Een ongeluk komt zelden alleen, Murphy’s law. Niet geheel betrouwbare bronnen melden dat er een paar kilo kogelbiefstukjes jammerlijk overstuur is geraakt, omdat het even duurde voordat de netspanning de ijskast weer bereikte.

We weten het nu niet, het blijft gissen… TFSOE, voortaan iets minder lang van stof aan de telefoon graag.

kogelbiefstukjes

Een Kok weet raad met zulk mooi vlees, maar in Winsum ging een partijtje verloren.

Henk van Putten jaar langer NK Pastores

De KNSB is de KNVB niet, zo valt er in het begeleidend communiqué te lezen. Waar Ajax met lege handen staat, blijft Henk van Putten gewoon een jaar langer Nederlands Kampioen Pastores; de titel die hij in 2019 na spannende strijd verwierf, wordt geprolongeerd. Het is zo eenvoudig als dat. Een mooi bericht op Koningsd…eh woningsdag. Of het algemeen NK zal doorgaan is nog niet beslist; indien wel dan zonder publiek.

NKPastores2019Het bleek een dubbelteller

Eventuele felicitaties kunnen hier worden achtergelaten. Via hetzelfde adres kan ook contact worden opgenomen over gelukswensen die men materieel wenst te omlijsten.

 

 

Schaken in tijden van Corona

Alle locaties in de stad zijn gesloten, maar de online toernooitjes schieten als paddenstoelen uit de grond. Op maandag bij Staunton, op donderdag bij Groninger Combinatie, landelijk bij Paul Keres en tussendoor soms ook nog heuse teamwedstrijden in het weekend.

Trainingssessies gaan af en toe wel fysiek door, daar kwam Komkommerschaaknieuws achter. Bijgaande foto werd geschoten ten huize van een bekende schaker/bioloog, die zich overigens intussen dermate in het verschijnsel Corona blijkt te hebben verdiept dat we liever spreken van een schaker/viroloog.

Mondkapje

De stukken worden alleen met afwashandschoenen beroerd. Je moet er niet aan denken dat partijen straks alleen nog maar zo kunnen plaatsvinden…

Groot in Damwoude

Was de onafscheidelijke sigaret vroeger soms een sigaar? En droeg Jaap ooit modieuze montuurtjes?

Dit zijn zo een paar vragen, nadat op de speellocatie van schaakclub Schaakwoude te Damwoude onderstaand portret van, het moet hem wel zijn!, Jaap Ham aan de muur bleek te hangen.

Ook de mimiek is goed getroffen, zoals deze recente video toont.