Vastgoedcup: Van Oranje Nassau neemt ruim de leiding tegen Van Hamond

De Amsterdammer Bernhard van Oranje Nassau heeft fors afstand genomen van de Groningse vertegenwoordiger Fons van Hamond in de Vastgoedcup. Het verschil is na de recente aanschaf van vier nieuwe panden opgelopen tot precies 100. Er is nog tijd, maar Van Hamond zal flink aan de bak moeten. Medio 2018 zal de eindstand vastgesteld worden, en bij het huidige verschil zal Groningen in acuut degradatiegevaar zijn.

Ondertussen is er twijfel gerezen of Van Hamond wel de meest geschikte vertegenwoordiger is voor Groningen in deze prestigieuze competitie. Met weemoed wordt teruggedacht aan de dagen van Kooistra, die het een aantal keren tot nationaal kampioen schopte in de discipline Horeca.

Fons van Hamond beraadt zich op middelen om de kloof gauw te verkleinen. Hoopgevend is het tempo waarin de huizenprijzen stijgen in het westen van het land. Het investeringsklimaat in het noorden lijkt een stuk milder.

De eerste maatregel zal de aanschaf van een fonkelnieuwe, trendy bril worden. Van Hamond verwacht dat hij hiermee zijn succesfactor bij grote investeringsfondsen aanzienlijk zal vergroten. Hiervoor wordt een crowd-funding opgestart, want na recente investeringen in Ten Boer is de bodem van zijn oorlogskas bereikt.

Doneer

Tussentand tweekamp Bernhard van Oranje Nassau – Fons van Hamond 102 – 2.

Prins-berhardVan-Hamond

Het lijkt een ongelijke strijd die gaande is, maar de Groningse vertegenwoordiger geeft nog niet op.

Meeuwsen klaagt diverse youtube-kanalen aan na dramatische nul

Michiel Meeuwsen laat het er niet bij zitten. Daags na zijn doorhaling uit de partij Dalmolen-Meeuwsen, voor welke wanprestatie hij de schaakgemeenschap ook nog zijn excuses wil aanbieden, vindt hij het tijd worden om de steeds groter wordende misstanden in de wereld van de online lectures eindelijk eens aan de kaak te stellen.

De klap van de dalmolen is hem niet in de koude kleren gaan zitten. Hij is furieus en kiest nu de tegenaanval. “Het is allemaal hosanna en halleluja wat men je op het web voorschotelt. Mat vanuit de opening wordt je zo ongeveer beloofd. Maar de praktijk is dat mijn tegenstanders op zet 7, 8 of 9 al afwijken en dat ik in no time tegen een afgefikte ruïne bij mijzelf zit aan te kijken. Het is ronduit schandalig.”

Dat er zoveel niet deugt aan deze digitale lessen acht Meeuwsen des te meer een kwalijke zaak omdat de uitbaters van de sites slapend binnenlopen door torenhoge advertentie-inkomsten. “Mijn konings dood is hier andermans royaal belegde brood. De diverse channels kunnen een claim tegemoet zien waarvan hun eigenaren spontaan een analoog hoedje op zullen krijgen.”

Intussen is Meeuwsen ook begonnen met therapie. Hij ligt vrijwel dagelijks op de sofa in Groningen-Zuid. In overleg met schaker-biopsycholoog E. Zuiderweg zullen de komende weken eerst in het teken van Jim’s chess channel staan, die hij in een vaste dosering tot zich zal moeten gaan nemen. Over de precieze hoeveelheid vindt nauwgezet afstemming plaats; de afstelling van dit medicijn luistert nauw, aldus Meeuwsen. “Bij een overkill bestaat er het risico van overschaakt raken, dan ben je nog verder van huis. Gelukkig heb ik in Zuiderweg een zeer kundige arts, die bovendien alle lectures vooraf grondig checkt met behulp van een leger state of the art engines.”

De schrapping uit het Haren Postiljon-tableau blijft voorlopig van kracht.

De komende tijd gelden er extreem hoge kwaliteitseisen voor de lectures die Meeuwsen volgt

Meeuwsen weggeknipt uit laatste partij

Een norm-overschrijdend optreden afgelopen zaterdag heeft Michiel Meeuwsen tot een bijzonder verzoek gedreven. Na een nogal beschamende nederlaag tegen Dick Dalmolen in het Haren Postiljon toernooi, waarin hij ondanks vele dagen van voorbereiding en bestudering van talloze lectures over de Cambridge Springsvariant toch weer hard onderuit ging, heeft hij bij toernooidirecteur Harry Gielen verzocht om zich uit deze partij te laten schrappen en vervangen te laten door de niet onbekende stand-in-schaker N.N.

“ik ben de grenzen van het gepaste ver overgegaan” aldus Meeuwsen. “Zo heb ik meermaals in deze partij aan een dame gezeten waarvan ik wel wist dat ik er af moest blijven. Het was onbetamelijk slecht. Hier trek ik mijn eigen conclusies uit, voordat anderen het doen.” Ook Dick Dalmolen wordt vriendelijk verzocht de naam van zijn tegenstander in deze partij in zijn notatieboekje door te strepen.

De nog resterende toernooipartijen van Meeuwsen zullen eveneens door N.N. worden waargenomen. Meeuwsen heeft laten weten in therapie te zullen gaan.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dalmolen won afgelopen zaterdag overtuigend van N.N.

Jericho

Er is eigenlijk nauwelijks aandacht voor geweest, maar afgelopen week vond er een partij op het allerhoogste niveau ter wereld plaats. Dat was niet op de toppen van de Himalaya. Het ging om een partij tussen de laatste versies van de twee top-engines van dit moment: Komodo speelde tegen Stockfish. Die versies zijn niet te koop, we praten over computerprogramma’s waaraan continu doorontwikkeld wordt.

Verwacht geen spektakel. Eigenlijk geldt er iets wat je wellicht niet zou verwachten: hoe sterker de programma’s spelen des te minder er enig touwtje is vast te knopen aan de zetten van de rekenmonsters; laat staan dat er iets te genieten valt van hun diepzinnige manoeuvres. Onbegrijpelijke kunst verveelt snel. Er worden zetten gespeeld die Magnus Carlsen nog niet bij zijn kandidaatzetten zou opnemen, maar die dus volgens de engine wél de allersterkste zijn.

Een voorbeeld volgt al snel vanuit de diagramstelling, na het door Komodo gespeelde 36. Txa3

Wit staat een pion voor, maar zwart is aan zet en a2 is ten dode opgeschreven. Iedere beetje schaker ziet dat wel.

36…Ta8 37 Txa8 Txa8 38 Tb1 Kf7

Zwart heeft zijn verkenners richting de beloofde pion gestuurd en alvorens deze soldaat te maken, komt de koning een stapje dichterbij. Vluchten kan niet meer, een eventuele verdediging met Lb5 en a4 kost twee zetten. Dat is een belangrijk gegeven kennelijk in computerschaak. Tot hier volgde ik het wel.

Huiskamervraag: Hoe lang zal het nu nog duren voordat a2 wordt geslagen? Niet spieken.

Het vervolg: 39 Tb5 Le7 (eerst Tc5 voorkomen?) 40 Lc5 Lg5 (eerst h6 aanvallen?) 41 Ld4 Lxh6 (eerst h6 slaan) 42 Tc5 Kg8 (eerst uit een mogelijk schaak op c7?) 43 Txc3 Lf8 (eerst de loper omspelen?) 44 Kf2 Ld6 (idem) 45 f4 g5 (maar hiervoor kan ik met de beste wil ter wereld geen reden meer verzinnen; deze pion staat zwart vanaf nu tot de 78e zet achter, totdat hij zijn loper ervoor geeft om een remise T+L tegen T-eindspel te forceren. Kennelijk reeds voorzien op zet 45… Zwart geeft eerst liever een pion weg dan dat hij er een terugslaat.  46 xg5 Lxa2

Het juiste antwoord: nog zeven zetten zou het duren voordat a2 werd ingenomen! Wit vervolgde hier met 47 Kg2, ook weer een hele diepe. 47 Tc6 zal wel minder zijn, wellicht vanwege een variant die er over een zet of 20 opeens inzit.

Wat zegt ons dit, wat kunnen we leren? Dat schaakprogramma’s intussen zo sterk zijn dat niet alleen ertegen spelen zinloos is, maar ook dat in sommige stellingen de varianten zo peilloos diep worden, dat ze absolute abacadabra zijn voor ons in het ondermaanse. Overigens werd het eindspel T+L tegen T dat op het bord kwam gelijk remise gegeven, dat stond in de tablebase namelijk als zodanig vermeld. En dan stoppen de bits en bytes er dus gelijk mee.

Ons stervelingen rest slechts chaostheorie, zo luidt de wiskundige term voor het fenomeen van iets waarin beslist logica schuilt, maar wat onontwarbaar en onverklaarbaar lijkt. Jericho is wat mij betreft voor dit partijfragment de literaire allusie.